Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Χορήγηση "συμπληρωματικών" εφάπαξ βοηθημάτων

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης που αφορά στο θέμα, αναδημοσιεύουμε στη συνέχεια, για ενημέρωση, την ανακοίνωση του Ταμείου που αφορά στη διαδικασία χορήγησής του.