Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΑΝΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-8-2012


           1. Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) από το 2012 και εφεξής χορηγεί μειωμένο το Εφάπαξ Βοήθημα στους αποστράτους συναδέλφους   επειδή αυτό συμπαρασύρθηκε προς τα κάτω  από τις μειώσεις που επήλθαν με το ν.4093/2012 στις αποδοχές των ε.ε. στρατιωτικών από την 1.8.2012, μειώσεις οι οποίες  όπως είναι γνωστό, με τις υπ’ αριθ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ότι αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος.
2. Έτσι η μη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΕΑΠΑΣΑ. με βάση τις αποδοχές των ε.ε. στρατιωτικών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως την 31.7.2012, δεν είναι νόμιμη και συνεπώς η  άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση της χορήγησης συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος προσδοκάται ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα.
3. Επισημαίνεται ότι κατά την αυστηρότερη εκδοχή η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει πριν παρέλθει η διετία, διότι υφίσταται κίνδυνος παραγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Σύνδεσμο στο τηλέφωνο 2310525680 ή να προσέρχονται στα γραφεία του Συνδέσμου που στεγάζονται στον 2ο όροφο της οδού Συγγρού 4 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης(Δευτέρα-Παρασκευή) απο τις ωρες 10.00-13.00.