Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση συνταξιούχων του Δημοσίου

  Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 2/23928/24-3-2017 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι πολίτες για οποιαδήποτε  πληροφορία σχετικά με τις συντάξεις του Δημοσίου, μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Δημοσίου , στη διεύθυνση Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα , τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 07.30΄ έως 15.30΄. Τηλ.: 210 33 29 900.-