Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Προσοχή - Δικαιούχοι Β.Ο.Ε.Α. Ιαν. - Οκτωβ. 2009, 2η ανακοίνωσηΕφιστούμε την προσοχή των δικαιούχων για την άμεση αποστολή φορολογικής ενημερότητας. Η ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ. είναι σαφής. Σχετική ανάρτηση για τους δικαιούχους αποτελεί ο ακόλουθος σύνδεσμος:
http://sindesmosapostraton.blogspot.gr/2013/02/2009.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΤΣ)

Τα δικαιούχα του ΒΟΕΑ τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλλει στο ΜΤΣ τις σχετικές αιτήσεις τους για τη λήψη της εν λόγω παροχής από την 1η Φεβρουαρίου 2009 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2009 και δεν έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα στο Ταμείο Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, παρακαλούνται όπως ανταποκριθούν άμεσα, καθόσον δεν θα πιστωθούν οι Τραπεζικοί τους Λογαριασμοί.


ΑΠΟ

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ