Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Κράτηση της συνδρομής των μελών από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Με την υπ' αριθ' 14.33 από 4-4-2012 απόφαση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., έγινε αποδεκτό το αίτημα των μελών της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α., για παρακράτηση της ετήσιας συνδρομής των μελών των Συνδέσμων, από το δικαιούμενο μέρισμα αυτών και στη συγκεντρωτική απόδοσή του στη συνέχεια σ' αυτούς, από τους Τομείς της Επικουρικής Ασφάλισης.
Αυτό επιλύει ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Σύνδεσμοι στη συγκέντρωση των συνδρομών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση του κάθε μέλους περί της αποδοχής της διαδικασίας, η οποία κατατίθεται στους κατά τόπους Συνδέσμους. Η ένταξη στη διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική και όσα μέλη δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους με τον παραδοσιακό τρόπο της προσέλευσής τους στα γραφεία του Συνδέσμου μας.
Επειδή η προθεσμία υποβολής των υπευθύνων δηλώσεων τείνει στη λήξη της, παρακαλούνται όσα μέλη μας δεν έχουν καταθέσει το σχετικό έντυπο, που διατίθεται στα γραφεία του Συνδέσμου, να προσέλθουν για τη συμπλήρωσή του, εφ' όσον επιθυμούν, το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν της 30-11-2012.