Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Αναδρομική επιστροφή κρατήσεων

Μετά από παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση που αφορά στο θέμα και ειδικότερα στην κράτηση για υγειονομική περίθαλψη. 
Όπως θα διαβάσετε και στην ανακοίνωση, γίνεται λόγος μόνο για το χρονικό διάστημα από την 1-7-2016 και μετά και καμιά αναφορά σε προγενέστερο χρόνο. 
Ο Σύνδεσμός μας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, διερευνά το ενδεχόμενο διεκδίκησης επιστροφής κρατήσεων για το διάστημα έως την 1-7-2016 και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Γ.Λ.Κ. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/11/2016
--------------------------------------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 και την εγκύκλιο αριθμ. Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήδη από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2016, η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (σε ποσοστό 6%) , υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)  και στις μειώσεις που έγιναν με βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011, ν. 4051/2012 και ν.4093/2012 και πριν από τον υπολογισμό του φόρου.

Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες, θα σας επιστραφούν αναδρομικά τα επιπλέον παρακρατηθέντα από 1-7-2016 ημερομηνία ισχύος του άρθρου 44 του ν. 4387/2016.