Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Χρηματικά βραβεία σε αριστούχους μαθητές...!!!

Γνωστοποιούμε στη συνέχεια μέρος του εγγράφου της Ε.Α.Α.Σ. που μας κοινοποιήθηκε και αφορά στο παραπάνω θέμα.

Με σχετική απόφαση, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού αποφάσισε, όπως και κατά το παρελθόν, να βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές με χρηματικό έπαθλο.
Η απόφαση αφορά μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς και την Ελληνική Αστυνομία.

Α) Δικαιούχοι είναι οι "αριστούχοι" μαθητές της Β΄και Γ΄τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, σχολικού έτους 2014-2015(Σεπτ. 2014 - Ιούν.2015).


1.- Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν τα παρακάτω διακιολογητικά:
α. Αίτηση του μαθητή ή του γονέα 
β. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου επίδοσης.
γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δυο όψεων, του ενδιαφερομένου μαθητή.
δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δυο όψεων, του γονέα.
ε. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση Ε.Τ.Ε.), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ..

2.- Υποβολή δικαιολογητικών:
α. Για τους διαμένοντες στο Ν.Αττικής και Βοιωτίας, απ' ευθείας(αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ., οδός Χαρ.Τρικούπη αρ.18, ΤΚ 10679, μέχρι 13 Νοεμβρίου 2015.
β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα, στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 2 Νοεμβρίου 2015.
γ. Δεν θα δοθεί παράταση και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

3.- Το χρηματικό ποσό της βράβευσης είναι τριακόσια είκοσι (320,00) €, αλλά ενδέχεται να μειωθεί μόνο σε περίπτωση που το Γ.Ε.Σ. δεν καταβάλει στην Ε.Α.Α.Σ. το ποσό αυτό για όλα τα αιτήματα.

4.- Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.