Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

16o Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.


Επίσημη έναρξη 
Πραγματοποιήθηκε την 20 και 21 Ιουνίου 2015 στη Λάρισα, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της  Ομοσπονδίας, το οποίο με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ήταν και «καταστατικό».
 Για ακόμα μια φορά κυρίαρχο θέμα ήταν η τροποποίηση των άρθρων 1 και 10 του καταστατικού που αφορούν στην αλλαγή του τίτλου της Ομοσπονδίας και στο δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα  του Προέδρου 
 Παρά το ότι στα κατά το παρελθόν Πανελλήνια Συνέδρια δεν κατέστη δυνατή η τροποποίησή τους και υπήρξε και απορριπτική απόφαση Δικαστηρίου σε σχετική προσφυγή, αυτή τη φορά η επαναφορά του θέματος έτυχε της αποδοχής της πλειοψηφίας, ψηφίστηκε η τροποποίησή τους και ικανοποιήθηκαν εμμονές.
Άποψη αιθούσης κατά την επίσημη έναρξη.
Διακρίνονται στο βάθος οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου.
  Η θέση Συνδέσμων και Ενώσεων να παραμείνουν εκτός Ομοσπονδίας ή ακόμα και η απειλή αποχώρησης από αυτήν, αν δεν υπήρχε τροποποίηση των 2 άρθρων άσκησε την απαραίτητη «πίεση» στο Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και εισήγαγε την τροποποίησή τους με ανάλογο σκεπτικό.
 Έτσι πλέον, η κατά το άρθρο 1 επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι: «Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.). Απαλείφθηκε δηλαδή ο όρος ‘’Αξιωματικών’’. Η τροποποίηση πέρασε με ψήφους 64 υπέρ, 9 κατά και 3 παρόν. 
  Κατά το άρθρο 10 παρ.2,  «υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου δικαιούνται να θέσουν όλα τα μέλη των Συνδέσμων και Ενώσεων». Απαλείφεται δηλαδή ο όρος «μόνο ανώτατοι Αξιωματικοί». Η τροποποίηση πέρασε με ψήφους 61 υπέρ, 11 κατά και 3 παρόν.
Άποψη συνέδρων (1η μέρα),
 η αντιπροσωπεία μας στην 3η σειρά.
 Η ψηφοφορία για τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις ήταν ονομαστική και οι 3 ψήφοι «παρόν» ήταν της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου μας, την οποία αποτέλεσαν ο Πρόεδρος κος ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γ., ο Γεν.Γραμματέας κος ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στ. και ο Ταμίας κος ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Β.
  Η αντίδραση των περισσοτέρων, κυρίως όσων ήταν υπέρ της τροποποίησης και υπό την πίεση της αγωνίας για τη συγκέντρωση της πλειοψηφίας, ήταν αναμενόμενη, όμως δεν έμεινε αναπάντητη και σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος έδωσε απάντηση στην
«ατυχή» κριτική, κάνοντας την αρχή σε μια σειρά δυναμικών παρεμβάσεων και τοποθετήσεων τόσο επί του συνόλου των υπό τροποποίηση άρθρων αλλά και επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Σακονίδης Γ. στην 1η παρέμβασή του.
  Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος τόνισε: «…παρά το ότι είναι δεδομένη η διάθεσή μας για συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, γεγονός που το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πιστεύουμε ότι το έχει εισπράξει, ΔΕΝ μπορούμε να αγνοήσουμε απόψεις μελών του Συνδέσμου μας που διαφοροποιούνται από το Δ.Σ. και τα οποία δεν
αποτελούν επιβεβαιωμένη μειοψηφία για να
αδιαφορήσουμε. Αυτό μας δεσμεύει και μας υποχρεώνει να θέσουμε προς συζήτηση την τροποποίηση βασικών άρθρων του καταστατικού της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας  ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την οποία όμως η καθυστέρηση της γνωστοποίησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν άφησε περιθώρια σύγκλισης».
  Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό από τα μέλη μας, πως ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχουμε τη σταθερή θέση πως σε βασικά και ουσιώδη θέματα, πρέπει να μεταφέρουμε και να υπερασπιστούμε την εντολή και την άποψη της πλειοψηφίας της Γενικής μας Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το αν η προσωπική μας άποψη ταυτίζεται με αυτή.
  Με αυτή τη θέση, ως εκφραστές της άποψης του Δ.Σ. και της Γ.Σ., εκπροσωπήσαμε το Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης και ψηφίσαμε «παρόν», αφού δεν είχαμε ανάλογη εντολή επί  συγκεκριμένων βασικών άρθρων του καταστατικού.
  Πέραν των τροποποιήσεων που προανέφερα, οι σημαντικότερες λοιπές τροποποιήσεις-αποφάσεις, ήταν οι:
1.- Η συνδρομή των Συνδέσμων στην Ομοσπονδία, είναι πλέον αναλογική και αφορά σε ένα(1,00) € ανά ταμιακώς τακτοποιημένο μέλος Συνδέσμου.
2.- Η αποστολή της εφημερίδος «ΦΩΝΗ» της Ομοσπονδίας, θα γίνεται μόνο σε όσους επιθυμούν. Το αναλογικό της τέλος ορίσθηκε  σε 4,00€ και θα το καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στους Συνδέσμους τους.
3.- Η ετήσια συνδρομή μέσω ΤΕΑΠΑΣΑ θα εξακολουθήσει να είναι 20,00€.
4.- Καθιερώνεται νέο Δ.Τ. μέλους, η έκδοση του οποίου θα γίνεται από την Ομοσπονδία και θα αντικαταστήσει το παλαιό.
  Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, είχε καταθέσει μια σειρά προτάσεων για τροποποίηση ή συμπλήρωση άρθρων του καταστατικού, που όμως στο μεγαλύτερο μέρος τους αγνοήθηκαν, όπως και άλλων Συνδέσμων, όπως δηλώθηκε από αντιπροσώπους, καθ’ όσον κατά την επιτροπή σχεδιασμού κρίθηκε ότι δεν μπορούσαν να ενταχθούν προς συζήτηση.
Στις γενικές παρατηρήσεις καταχωρώ:
1.- Η διαδικασία είχε πρόβλημα και παρά το ότι μπορούσε να είναι πιο ολοκληρωμένη, άφησε μια αίσθηση μεθοδευμένων αλλαγών, δεδομένου ότι τα θέματα της Η.Δ., τουλάχιστον στο Σύνδεσμό μας περιήλθαν 2 ημέρες πριν το Συνέδριο.
2.- Απουσίασε η συζήτηση και οι τοποθετήσεις, γεγονός που επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου μας και από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αθηνών κ.Σπύρο Ασημακόπουλο και οι άτακτες παρεμβάσεις και αντεγκλήσε
ις στα πλαίσια ενός πιεσμένου χρονοδιαγράμματος, δεν βοήθησαν στη διατήρηση ενός επιπέδου αντάξιου της επαγγελματικής μας προέλευσης.
Συνεδρίαση της 2η μέρας
3.- Δεν αμφισβητώ την πρόθεση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για βελτίωση της λειτουργίας της και είναι δεδομένη η συμπαράταξη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας σε οτιδήποτε μπορεί να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, όμως η αγαστή συνεργασία δεν επιτυγχάνεται με άβουλη συγκατάθεση, αλλά με εποικοδομητική συζήτηση. Και σε αυτή τη συνεδρίαση ήταν φανερή η απαίτηση για συμφωνία, ειδικά στα άρθρα 1 και 10, χωρίς να ενδιαφέρει η τοποθέτηση πάνω σε μια άλλη βάση συλλογισμού.
4.- Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει ένα χρόνο θητεία. Έγιναν βήματα βελτίωσης, γίνονται κι άλλα, όμως οι Σύνδεσμοι δεν είναι ακόλουθοι, είναι συνεργάτες και πρέπει έτσι ν’ αντιμετωπίζονται.
5.- Πέραν των φυσιολογικών για ένα «καταστατικό συνέδριο» εντάσεων, ήταν φανερή η αγωνία όλων για διατήρηση της ενότητας.
6.- Ήταν ένα «καταστατικό συνέδριο» που το ενδιαφέρον των πολλών φάνηκε να είναι η εξέλιξη μιας «βεντέτας» που όσο κι αν το αντικείμενό της μοιάζει να είναι ήσσονος σημασίας και κατ’ ουσία να μην εμποδίζει την «λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ομοσπονδίας», αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα σε βάρος άλλων σημαντικότερων.
 Ο Σύνδεσμός μας θα συνεχίσει προφανώς την πορεία του εντός της Ομοσπονδίας, ως ίσος μεταξύ ίσων, με άποψη, με αγωνιστικότητα, με αυτονομία, με αυτοδιάθεση, με συνέπεια στο καταστατικό μας και σεβασμό στα μέλη του.
 Η παραμονή μας στην Ομοσπονδία σηματοδοτεί και την αποδοχή του τροποποιημένου καταστατικού της με τη νέα ονομασία του.Αν υπάρχουν ενστάσεις, το καταστατικό μας προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες.
 Ως Δ.Σ. είμαστε εδώ και δίνουμε καθημερινά το παρόν και αγωνιζόμαστε εντός και εκτός πλαισίων Ομοσπονδίας για την επίλυση των θεμάτων που μας αφορούν και απασχολούν, προσηλωμένοι στους στόχους του καταστατικού μας.

Με τη ματιά του αντιπροσώπου…

        Στέργιος Σαββίδης   

Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου