Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Αποδοχή από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της υπ΄ αριθμ. 215/2014 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετική με συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.(του Υποστρ/γου ε.α της ΕΛ.ΑΣ,  Δημητρίου Μαστρογιάννη,Ταμία του Συνδέσμου)

Θεσσαλονίκη 13 Σεπτεμβρίου 2014
Κ Α ΤΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α- Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

Των Αποστράτων Ανωτάτων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

 1)ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Δημητρίου

2)ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗ Θεοδώρου

3)ΚΑΡΑΤΖΑ Αθανασίου

4)ΣΤΑΘΗ Κων/νου

5)ΟΥΡΔΑ Τρύφωνα

6)ΔΡΑΣΚΙΔΗ Δήμου

7)ΤΟΥΛΙΤΣΗ Επαμεινώνδα

8)ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ Δημητρίου

9)ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ Χαραλάμπους

10)ΒΑΛΙΔΗ Σταύρου

11)ΓΑΤΟΥ Κων/νου

12)ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου 

  

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Α  θ ή ν α
 Κύριε Υπουργέ, 
      Είμαστε διοικητικά αποκακατασταθέντες αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας πολύ πριν την ισχύ του Ν.4052/12 και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία  δικαιούμαστε  συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), στον οποίον είμαστε ασφαλισμένοι και έχουμε καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
          Για σημαντικό χρονικό διάστημα ,που ξεπερνά τα διόμισυ χρόνια για πολλούς συναδέλφους, καλλιεργείται ενας συνεχής, και πρωτόγνωρος,  εμπαιγμός από τα ασφαλιστικά όργανα του Ταμείου, τα οποία αρνούνται να καταβάλουν την δικαιούμενη παροχή προβάλλοντας σαν αιτιολογία την αποδιδόμενη κατ αυτούς ερμηνεία στην υφιστάμενη νομοθεσία.
Πιστέψαμε αφελώς όπως τείνει να αποδειχθεί, ότι στο τέλος  θα μας αποδοθεί το δίκαιο μας, και υπομείναμε καρτερικά όλα αυτά,  αλλά  η  οργή και η αγανάκτησή μας ξεχείλισαν μετά την τελευταία εξέλιξη της υποθέσεως μας.
      Από αναρτήσεις στο διαδίκτυο και από ενημέρωση που είχαμε από το ΤΕΑΠΑΣΑ, πληροφορηθήκαμε ότι το Δ.Σ του Ταμείου, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ: 215/2014 ομόφωνης Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του ΝΣΚ, η οποία μας δικαιώνει πλήρως και ήδη έγινε αποδεκτή από Εσάς, συζήτησε την υπόθεση μας  κατά τη  συνεδρίαση της 10-9-2014. Το Δ.Σ του Ταμείου, αντί να συμμορφωθεί με την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όπως επιτάσσει ο Νόμος, ικανοποιώντας προφανώς  αξίωση του Προεδρείου  της ΠΟΑΣΥ όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, ανέβαλε τη λήψη απόφασης και παρέπεμψε το θέμα σε σας, προκειμένου να απευθύνετε νέο ερώτημα αυτή τη φορά στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους!!!!!!!!  

      Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι στην ευνομούμενη και δημοκρατική χώρα μας μπορεί  να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι πέραν της κοινής λογικής  αστυνομικοί συνδικαλιστές και τα όργανα ενός ασφαλιστικού Ταμείου  οι μεν να αποτρέπουν την εφαρμογή (αποσυροντας τους εκπροσώπους της ΠΟΑΣΥ από το ΔΣ), τα δε να μην εφαρμόζουν νόμους ψηφισμένους από τη Βουλή των Ελλήνων και αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Κράτους θεωρώντας ότι υφίσταται κατά τη γνώμη τους νομικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί αμετάκλητα κατά την χαρακτηριστική δήλωση της ΠΟΑΣΥ.  Επ’ ουδενί  μπορούμε να δεχθούμε ότι, πέραν της σαφήνειας του Νόμου (άρθρο 138 ν.4052/12),  δύο Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ (υπ’ αριθ: 110/2013 Ε΄ Τμήματος  και 215/14 Δ΄ Τμήματος) για την έκδοση των οποίων απασχολήθηκαν  είκοσι (20) έγκριτοι δικαστές  και  άλλες  δύο γνωμοδοτήσεις  της Ανεξάρτητης Αρχής «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», με τις οποίες απεφάνθησαν  ότι νομίμως δικαιούμαστε την παροχή, δύο πράξεις-αποφάσεις του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (του προκατόχου σας και Υμών) με τις οποίες αποδεχθήκατε τις  γνωμοδοτήσεις του  ΝΣΚ, και  οι σύμφωνες (για την χορήγηση της παροχής)  απόψεις  του έχοντος την εποπτεία της νομιμότητας των αποφάσεων  του Ταμείου  κ. Υπουργού Εργασίας καθώς και σύσσωμης της  φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν είναι αρκετές να  πείσουν τα μέλη του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ και αυτά του Δ.Σ της ΠΟΑΣΥ για τη νομιμότητα της απαιτήσεώς μας.
      Οι επικλήσεις εκ μέρους των συνδικαλιστών ότι η τυχόν ικανοποίηση θα έχει επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του Ταμείου και θα επηρεάσει «αξιόμαχο» αυτού και του Σώματος προκαλούν τουλάχιστον θυμηδία. Αλήθεια γιατί δεν επιδείχθηκε το ίδιο ενδιαφέρον για την  πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει σε εν ενεργεία μετόχους να λαμβάνουν το εφάπαξ, ο τρόπος υπολογισμού του οποίου διαφοροποιείται από την 1-1-2015;  
     Τα ασφαλιστικά όργανα του  Ταμείου, ουδέποτε αιτιολόγησαν, ως  όφειλαν, την  απόφασή  τους  με την οποία  στους  αποκατασταθέντες με το ίδιο αποκαταστατικό διάταγμα. σε άλλους  χορήγησαν   την παροχή, και σε άλλους δεν την  χορηγούν. Έτσι, χορήγησαν το εφάπαξ σε όσους    κατέθεσαν αιτήσεις  πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4052/12 γιατί εκδόθηκαν έγκαιρα από το ΓΛΚ οι τροποποιητικές συνταξιοδοτικές πράξεις τους, ενώ δεν  το χορηγούν σε όσους   κατέθεσαν αιτήσεις μετά την ισχύ του νόμου, γιατί  εκδόθηκαν καθυστερημένα (πέραν της οριζόμενης από το Νόμο προθεσμίας) οι συνταξιοδοτικές  πράξεις.
     Κύριε Υπουργέ,

     η  υπόθεση μας έχει ερευνηθεί ενδελεχέστατα από όλες  τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και άπασες   συνηγορούν αναφανδόν υπέρ της απόψεως ότι δικαιούμεθα το συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα που διεκδικούμε  και το Ταμείο οφείλει να μας καταβάλει αυτό. Οι επικλήσεις των νομικών προβλημάτων που επικαλέστηκαν τα όργανα του Ταμείου κατέρρευσαν.     Η απαίτηση εκ μέρους της ΠΟΑΣΥ  υποβολής ενός ακόμη ερωτήματος, προς το Ν.Σ.Κ (αλήθεια με ποιο περιεχόμενο;) χωρίς να εξυπηρετεί σε τίποτε την ουσία της υπόθεσης, συνιστά μία ακόμη απαράδεκτη μεθοδευμένη παρελκυστική ενέργεια, η οποία μας βρίσκει ριζικά αντίθετους  και ευελπιστούμε ότι δεν θα συμπράξετε σε  αυτήν.
      Απαιτούμε λοιπόν να εφαρμοσθούν οι Νόμοι του Κράτους και οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων αυτού,  και να μας αποδοθεί το δίκιο μας το οποίο είμαστε διατεθειμένοι να διεκδικήσουμε ενώπιον των αρμοδίων  εθνικών και ευρωπαϊκών   Αρχών και Δικαστηρίων.
                                                     Οι

            Καταγγέλλοντες-Διαμαρτυρόμενοι


 1)ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

2)ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ Θεόδωρος

3)ΚΑΡΑΤΖΑΣ Αθανάσιος

4)ΣΤΑΘΗΣ Κων/νος

5)ΟΥΡΔΑΣ Τρύφωνας

6)ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ Δήμος

7)ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ Επαμεινώνδας

8)ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Δημήτριος

9)ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χαραλάμπος

10)ΒΑΛΙΔΗΣ Σταύρος

11)ΓΑΤΟΣ Κων/νος

12)ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος